Anténa nad Bělovským lomem

Nad Bělovským lomem stávala anténa asi 20 metrů vysoká, kde jsem rád lozil po konstrukci a nikdy moc nevěděl k čemu sloužila. Podle komentářů se můžeme opírat o fakt, že nedaleko je významný jez na řece Moravě, kde nedaleko bydlí strážný jezu ( jezný ). Anténa vypadá na pásmo MB – 80MHz, anténa GP 1/4, pásmo bylo použito různými profesionálními službami – kupříkladu záchranná služba či policie.