Loutkové divadlo

Otrokovický loutkařský soubor byl založen na podzim roku 1946 a fungoval pod tehdejší TJ Sokol Otrokovice. Jeho zakladateli byli Břetislav Langer, Josef Stuchlík, Josef Arazím, Josef Chaloupka, Miroslav Netuka a Antonín Špetla. V podniku Baťa v Otrokovicích byla zhotovena konstrukce skládacího jeviště, jež bylo poprvé využito na otrokovické sokolovně u příležitosti premiérového představení hry Oldřich a Božena aneb Posvícení v Hudlicích, dne 9. března 1947. Na sokolovně soubor hrával téměř pravidelně a často zajížděl také na Baťov, kde vystupoval v přízemí Společenského domu. Ovšem stálé stěhování jeviště, rekvizit a loutek bylo velmi obtížné.

TJ Sokol tedy v dubnu 1948 zakoupil v Loučné na Šumpersku dřevěný vojenský barák po Němcích (za 30 000 Kč), který sloužil jako strážní budova. Během jedné soboty jej demontovali a vlakem převezli do Otrokovic. Na přiděleném pozemku na Baťove v Moravní ulici byl během roku 1948 znovu postaven a zde sloužil loutkařům a hlavně dětem jako stálé loutkové divadlo až do ničivých povodní v roce 1997.

První hra, která zde byla uvedena – Fr. Čech – Matěj čaruje – byla odehrána v neděli 19. prosince 1948 v 15 a 17 hodin. Obě představení navštívilo celkem 256 dětí a 71 dospělých. V této době loutkařský soubor hrával pravidelně se širokým repertoárem her a pohádek. Představení byla často vyprodaná!

V roce 1953 byla Svitem Otrokovice provedena rekonstrukce budovy, při níž došlo ke zvednuti střechy nad jevištěm a byly zhotoveny dvě dřevěné lávky pro vodiče loutek. V roce 1954 se vykopala a zabetonovala jáma pro spouštěcí jeviště a zhotovilo druhé pojízdné jeviště – tak vznikla stálá scéna se dvěma jevišti, jež umožňovali změnu scény během jednoho představení.

Ve zdokonalování se pokračovalo. V roce:

1955 – vznikl přístavek v přední části divadla, kde vznikla šatna, sociální zařízení, vstupní chodba.

Nahoře klubovna, osvětlovací a mluvící kabiny.

1957 – se vyměnila vodorovná podlaha v hledišti za klopenou.

1962 – byla provedena úprava předscény.

1963 – se přistavěla kulisárna a ze stávajicí kulisárny se upravila dilna.

1964 – divadlo obehnal plot.

Během používání však divadlo vyžadovalo větší zásah a opravu. Majitelem budovy tehdy byl Svit n. p. a pracovníci jeho opravářského provozu se roku 1981 pustili do generální opravy budovy. Samozřejmě i členové souboru museli přiložit ruce k dílu. Tato generální oprava trvala téměř 2 roky, během nichž byl provoz souboru pozastaven.

Dne 10. prosince 1982 bylo loutkové divadlo svědkem opětovného zahájení činnosti a to okresní přehlídkou loutkařských souborů.

Loutkové divadlo „Z boudy“ bylo od začátku zařízeno výhradně pro loutky závěsné – marionety. Ale hráli také s maňásky a také jeviště bylo pro tato představení uzpůsobeno. Před rekonstrukcí v roce 1981 docházelo do loutkařského kroužku 30 dospělých. Díky více než roční prodlevě zůstali z původních členů pouze 4 členové. Následovali náborové akce v n. p. Svit a tak se soubor opět rozrůstal. Na počátku roku 1983 měl soubor 11 členů. V roce 1983 nebylo odehráno žádné představení, probíhaly pouze zkoušky připravované hry „Aladinova kouzelná lampa“ pod odborným vedením p. Hofmana – herce Slováckého divadla z Uherského Hradiště. Tato měla generálku 8. 2. 1984 a premiéru 11. 2. v rámci Okresního festivalu loutkařů.

V roce 1985 soubor objednal nové loutky a scénu na Jiráskovu hru „Lucerna“, kterou plánují zahrát ke 40. výročí založení loutkařského kroužku. Hotové loutky soubor obdržel až v březnu roku 1986. V únoru roku 1986 se soubor přejmenoval na „Loutkařský soubor Z boudy“. Od roku 1986 začíná také působit kroužek mladých, který pracuje na svých vlastních hrách, to vše pod vedením p. Mirky Salajkové. V září roku 1986 se členkou „mladých“ stává také sl. Lenka Maříková, později paní Navrátilová, která nám zcela nezišťně nabídla pomoc při tvorbě tohoto zajímavého listingu, poskytla k nahlédnutí kroniky a připojila také své osobní vzpomínky. Jako první hru připravovali „Mladí“ hru Popelka.

V roce 1990 zaniká soubor dospělých a od roku 1991 připravují divadelní hry pouze „Mladí“ a v květnu 1991 předává p. Salajková pomyslné žezlo sl. Maříkové, která má od této chvíle na starost režii her. Od roku 1992 si soubor říká MLOK – Mladí loutkaři Otrokovického klubu. Od září 1993 se vedoucí souboru stala Lenka Navrátilová. Od roku 1993 začal soubor účinkovat také na akcích „Z pohádky do pohádky“ připravovaných většinou na červnový Den dětí.

V září 1996 soubor objednal nové loutky ve Znojmě a připravoval se na oslavy 50. výročí založení souboru v tuto dobu měl soubor celkem 18 členů.

V červenci 1997, 50 let po založení loutkového souboru v Otrokovicích, přišly povodně, které nenávratně zničily budovu i vybavení Loutkového divadla. Městské zastupitelstvo se tehdy shodlo, ze oprava a zachování budovy není prioritou města a rozhodlo o demolici této budovy, čímž podepsalo rozsudek smrti nad zaběhlým souborem s historií několika desetiletí. Soubor se pokoušel ještě v následujícím roce 1998 sehrát představení v provizorních prostorách na Společenském domě a v DDM Sluníčko. Nevyhovující podmínky pro zkoušení, nedostatek loutek a kulis, které byly vlivem povodní zničeny však nepřál tomu, aby soubor dále pokračoval. V dneční době můžete vidět na místě bývalého „Loutkového divadla Z boudy“ stát sídlo soukromé společnosti. Jste-li pamětníci, zavzpomínejte na doby, kdy jste jako děti chodily na představení, která byla s láskou připravovaná.