O nás

Badatelská aktivita

Badatelská činnost spojená s archivním i terénním průzkumem města Otrokovice.  Snahou je zachytit aktuální stav míst, které mají pro město významnou historickou hodnotu. Činností chceme ukázat místa kde se zastavil čas a nebo kde se vše změnilo k nepoznání

Začátky badatelské činnosti

Amatérskou badatelskou činnost začala dne 24.9.2013 díky aktivitě Geocaching, která Radka přivedla do „nepoužívané“ průmyslové kanalizace procházející areálem, kde sídlí chemický závod DEZA a.s. Zážitek z těchto neznámých objektů odstartoval celou řadu dalších expedic a průzkumů v rámci města Otrokovice i mimo něj.

Během bádání se k Radkovi přidaly slečny J.Ransdorfová a P. Rejmontová, které se mnou podnikly průzkum plavební komory v průmyslovém areálu společnosti Toma a.s, kde nás poprvé odchytl pracovník společnosti,který měl pochopení pro badatelskou činnost a dostali jsme možnost o dalších průzkumech jednat oficiální cestou s vedením společnosti Toma a.s respektive s panem P. Ratiborským .

Díky této spolupráci jsme mohli občanům ukázat např. Zajímavý vodojem v kopci Tresný, kolektory v areálu nebo čističku užitkové vody užitou pro nádrž vodojemu.

Z celé řady badatelských průzkumů jsou pro mne nejvýznamnější : 

Nalezení protileteckého krytu na nádraží v Otrokovicích

Vodárenský objekt společnosti Toma a.s. v kopci Tresný

Společenský dům od podzemí po střechu

Lyžařský skokanský můstek v kopci Tresný

Informace a dokumenty k těžbě štěrku ve Štěrkovišti

…… a zcela určitě získané informace od občanů nebo z archivu na Klečůvce, kde jsme nalezly nejeden skvost k industriálním stavbám ať už fungujících nebo zaniklých.

Děkujeme všem, kteří nám vyšli vstříc a pomohli k cíli objasnění „tajemství“.